Het Bestuur

Het dagelijks bestuur bestaat uit: Voorzitter John Smak Gregoor, Penningmeester Gré de Jager en Secretaris Peter Kroezen.

Adri Konings is de webmaster van deze site. Dus mocht je een vraag hebben of een opmerking willen plaatsen, maak dan gebruik van het contactformulier.

Naast het dagelijks bestuur hebben we ook onze Havenmeesters.

Even voorstellen.....

Peter Kroezen
Henk de Jager
Peter Elderson
Kenneth Lieuw On


Havenmeesters.

Zij staan garant voor de veiligheid en goede zorg voor de haven en de vaartuigen. Zo letten zij op het juiste gebruik van de aanmeerlijnen, het scheppen van orde in de haven en op de steigers en ze verrichten veel voorkomende werkzaamheden.

Alle havenmeesters maken deel uit van het bestuur.

Peter Kroezen is belast met het maken van de werkbeurtroosters en hij is onze Werkbeurtcoördinator.
Telefoonnummer is: 06 - 29402714.

Henk de jager is onze Hellingencoördinator.
Wat inhoudt dat Henk altijd de beslissingen neemt voor wat betreft het Hellingen. (het te water laten van de boten of juist er uit en op de kant)
Voor info hellingen: 06 - 38393003.

Peter Elderson is net als Kenneth Lieuw On een havenmeester en zij zijn belast met alle voorkomende werkzaamheden.
Havenmeesters, vervolg.

Let op!... Het hellingen geldt in eerste instantie altijd en alleen voor leden van de vereniging.

In tweede instantie bestaat het hellingen als mogelijkheid ook voor iedereen die nog geen lid van onze vereniging is en van deze faciliteit gebruik willen maken.

 Extra hellingen knippen/scheren externen € 200,-
 Hellingen en winterstalling externen
€ 500,-

Nogmaals:

 De laatste twee punten hebben vooral betrekking op niet-leden die tegen het voor hun geldende tarief toch van onze faciliteiten gebruik willen maken.